SME sprievodcovia vašich detí pri malých neúspechoch na ceste k veľkým úspechom.

Máme TÍM interných špecialistov pre všetky deti a ich učiteľov.

Je tu preto, lebo nie každý drobček má to šťastie od začiatku života rásť spontánne, bez podpory. V centre ponúkame také služby, ktoré podporujú to, čo sa darí menej a objavujú nové možnosti dieťaťa a rodiny, hneď od narodenia. A aby sa nám to lepšie darilo, sme partnermi aj neonatológov, pediatrov, logopédov, neurológov a iných špecialistov, ktorí s dieťaťom či rodinou pracujú. Službami štrikujeme záchrannú sieť, aby nikto nespadol a odrazil sa ňou k lepším životným štartom. Pracujeme v teple domova, ktoré dieťa a rodina má. Milujeme bylinkový čaj a papučovú kultúru. Veríme, že v prirodzenom prostredí rodiny sa dejú zázraky na počkanie a my sme ich divákom i spolutvorcom.

Hlavná cieľová skupina: deti od 0 do 7 rokov a ich rodina

Je tu preto, lebo dopĺňa potreby služieb rannej starostlivosti. Vytvára im terapeutické zázemie a zároveň priestor na predškolskú a školskú integráciu, či plnú inklúziu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, predovšetkým v škole.

V centre ponúkame odborné služby: diagnostické, stimulačné, terapeutické, poradenské, preventívne a iné. Sme tútori detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a pomocníci učiteľov, ich asistentov, pri príprave vhodného edukačného prostredia plného výziev a vzdelávacích príležitostí. Sprevádzame deti v životne významnom prostredí školy. Monitorujeme ich šikovnosť a povzbudzujeme ich odhodlanie patriť k nám.

Hlavná cieľová skupina: deti od 2 do 15 rokov

Je detektívom, čo pomáha, vyhľadať starosti a strasti všetkých detí v bežnom svete. Pozná množstvo návodov ako nato a prostredníctvom programov modeluje bezpečné prostredie škôl. Spolu s celou komunitou, v ktorej dieťa a rodina žije, napája problém na riešenie a posúva dieťa do bezpečia. Odborné služby centra sú zamerané na všetky deti. Ide predovšetkým o služby poradenské a preventívne.

Hlavná cieľová skupina: deti od 3 do 15 rokov


Dobrá
rodina


Kedy môžeme pomôcť:
keď sa dieťa nenarodí zdravé, keď treba dieťa naučiť žiadaným zručnostiam alebo keď sa objavujú ťažkosti vo vzťahoch s dieťaťom (doma alebo v škole)

Ako pracujeme:
diagnosticky, stimulačne, terapeuticky a poradensky

Koľko to stojí:
normatívny klient – 8 sedení zadarmo + poplatok za založenie spisu (2 Eur),
nenormatívny alebo prednostný klient podľa druhu a cenníka žiadanej činnosti/služby

Dobrá
škola


Kedy môžeme pomôcť:
keď ide o neprospievajúceho či integrovaného žiaka alebo keď treba pomôcť s prevenciou či inou podpornou školskou činnosťou

Ako pracujeme:
diagnosticky, stimulačne, terapeuticky, preventívne a poradensky

Koľko to stojí:
pre zazmluvnené školy zadarmo, pre nezazmluvnené školy/nenormatívnych klientov podľa druhu a cenníka žiadanej odbornej činnosti/služby

Dobrá
spolupráca


Kedy môžeme pomôcť:
keď potrebujú školské a odborné tímy podporu pri riešení akýchkoľvek problémov/tém

Ako pracujeme:
kooperatívne, konzultačne, metodicky a supervízne

Koľko to stojí:
podľa druhu a cenníka žiadanej odbornej činnosti/služby

PONÚKAME

Spoluprácu s rodinami

Spoluprácu s učiteľmi a inými pomáhajúcimi pracovníkmi

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Dohodnime si stretnutie, zavolajte alebo nám
napíšte a porozprávajme sa o vašich potrebách.