Dobré centrum pripravuje pre svojich klientov novú webovú stránku, na ktorej už čoskoro nájdete informácie zo všetkých subjektov, ktoré pod Dobré centrum patria:

 • Súkromná materská škola
 • Súkromná špeciálna materská škola
 • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
 • Služba včasnej intervencie
 • Centrum diagnostiky FAS

Aktuálne informácie o dianí v Dobrom centre zatiaľ nájdete na tejto dočasnej stránke.

Dobré centrum

 • Súkromná materská škola
 • Súkromná špeciálna materská škola
 • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
 • Služba včasnej intervencie
 • Centrum diagnostiky FAS

Kontaktujte nás

Navštívte nás