Projekt komplexnej drogovej prevencie
v meste Ružomberok

Žiť zdravo znamená žiť dlho a zaujímavo

Slovenské deti skúšajú návykové látky častejšie ako ich kamaráti v Európe. Potvrdili to viaceré výskumy, napr. roku 2015, ESPAD, ktorý sa realizuje pravidelne od roku 1995 (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Je to alarmujúca informácia hlavne kvôli tomu, že mozog u detí a dospievajúcich je ešte vo vývine a na vznik závislosti je náchylnejší. Priamo na ružomberských školách za posledných 5 rokov bol zistený pozitívny trend na ZŠ, kde štatisticky významne stúpol počet žiakov, ktorý nikdy neskúsili energetické nápoje, alkohol ani cigarety. Naopak, na stredných školách bol zistený alarmujúci trend zvýšenia nárastu pravidelných konzumentov všetkých týchto návykových látok a tiež nelegálnych. Hlavným cieľom projektu je komplexná a dlhodobá prevencia závislostí na stredných školách a propagácia zdravého životného štýlu v meste Ružomberok. Včasné a urýchlené podchytenie vznikajúcich závislosti u adolescentov považujeme za primárne dôležité, aby ich následky boli čo najmenšie a nutnosť odvykacej liečby a resocializácie čo najnižšia. Podľa vedeckých štúdií z dlhodobého hľadiska je poškodenie mozgu závislosťou závažné a úspešnosť odvykacej liečby je 5-10 %. Návrat do bežného života, resocializácia a kvalitný život sa darí len v malej miere. Najefektívnejšie sa javí správna motivácia detí, aby návykové látky a patologické správanie ani neskúšali, lebo nikto z nás nevie, aké gény sme zdedili a ako ľahko sa môžeme stať závislými.