vzdelávanie je hra rozumu.
Vieme čo, kedy a kde trénovať, aby ste ju hrali dobre.

Dobrý
učiteľ

vzdelávací program pre učiteľov (základnej a materskej školy), ktorí majú v triede integrovaného žiaka/dieťa


Rozsah vzdelávania:
20 hodín

Počet účastníkov:
15

Cena na účastníka:
45 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
6.9. – 7.9.2018

Dobrý
asistent učiteľa

vzdelávací program pre asistentov učiteľa (základnej a materskej školy), ktorí sú pridelení k integrovanému žiakovi


Rozsah vzdelávania:
20 hodín

Počet účastníkov:
15

Cena na účastníka:
45 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
13.9. – 14.9.2018

Dobrý
nultý ročník

vzdelávací program pre učiteľa nultého ročníka (základnej školy)


Rozsah vzdelávania:
20 hodín

Počet účastníkov:
15

Cena na účastníka:
45 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
4.10. – 5.10.2018

Dobrá
prevencia šikany

vzdelávací program pre pedagogických pracovníkov (základnej a materskej školy), ktorí chcú vedieť ako efektívne na šikanu


Rozsah vzdelávania:
40 hodín

Počet účastníkov:
15

Cena na účastníka:
95 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
17.9. – 21.9.2018

Dobrá
výučba RŠF predmetov

vzdelávací program pre odborných pedagogických pracovníkov (základnej školy), ktorí chcú vedieť ako na rozvoj špecifických funkcií u žiakov so ŠVVP


Rozsah vzdelávania:
20 hodín

Počet účastníkov:
15

Cena na účastníka:
45 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
6.9. – 7.9.2018

Dobrá
integrácia

vzdelávací program pre pedagogických pracovníkov (základnej a materskej školy), ktorí chcú vedieť ako vypracovať a aktualizovať IVVP (individuálny výchovno-vzdelávací plán žiaka/dieťaťa so ŠVVP, alebo ako vypracovať akčný plán oslabenému žiakovi/dieťaťu bez integrácie)


Rozsah vzdelávania:
40 hodín

Počet účastníkov:
5

Cena na účastníka:
45 Eur

Termíny zápisu:
od 15.3. – 30.6.2018

Termín vzdelávania:
10.9. – 11.9.2018

PRACUJEME V MALOM, ALE milom
TÍME, ČO PROSPIEVA NIELEN
ATMOSFÉRE V PRÁCI, ALE AJ NAŠIM
klientom.

NÁŠ TÍM


Organizácie a systémy tvoria ľudia. Náš systém vzniká v dialógu osobností, fungujúcich vo vzťahoch. To zvyšuje kvalitu jazyka, ktorým sa dorozumievame a rozumieme nielen sebe ale aj iným. Našimi výstupmi sú vzácne rozhovory. Naši ľudia, aj dnes, počúvajú.  Detailne poznajú potreby detí a tlmočia ich dospelým. Sme malá organizácia, pracujeme v úzkom kruhu, ale na veľkých veciach.

0
hodín týždenne venujeme deťom, rodičom a učiteľom
0
členov tímu
dobrecentrum
0
škôl
0
prístupov a terapií
543
hodín týždenne venujeme deťom, rodičom a učiteľom
17
členov tímu
dobrecentrum
35
škôl
37
prístupov a terapií
team

Barborka
Ekonómka

team

Barborka
Psychologička

team

Evka
Ekonómka

team

Janka
Psychologička

team

Katka
Špeciálna pedagogička

team

Linda
Preventistka

team

Majka
Špeciálna pedagogička

team

Maťa
e-learning_metodička a administrátorka

team

Mirka
Psychologička

team

Oľga
Špeciálna pedagogička

team

Pauli
Špeciálna pedagogička

team

Simča
Psychologička

team

Veronika
Psychologička

team

Zuzka
Logopédka

veríme, že každé dieťa je špeciálne
a jedinečné

DOBRÉ CENTRUM / FILOZOFIA

Dnes dokážeme pomáhať.

timeline timeline